Kultur og katedral – Venstre vil vekst i Vennesla

Venstre vil vekst i Vennesla. Samtidig skal vi ta vare på unge, eldre og syke. Vi har dekning for det vi lover. Vi sier åpent og ærlig at vi er for eiendomsskatten. Venstre vil ikke selge aksjer i Agder Energi. Vi går derimot inn for at alle aksjer kommunen eier i store børsnoterte selskaper skal selges. De fleste er ikke klar over at kommunen har plassert 90 millioner i et fond.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


KULTUR OG KATEDRAL

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

Som lokalpolitikere med ansvar for lokalmiljøet, synes vi at vekst i Vennesla er viktigere enn vekst i store børsnoterte selskaper. Derfor vil Venstre selge aksjene og bruke pengene til konkrete prosjekter som Venneslas befolkning får glede og nytte av. Vi vil få ytterligere 30 millioner å rutte med ved å si nei til planene om nytt bibliotek, vi vil i stedet bruke disse pengene sammen med aksjepengene på et dyrere og flottere kulturhus og et nytt kirkebygg.

Vennesla kommune eier aksjer både i Agder Energi og i et fond som Grieg Investor AS forvalter for kommunen. Venstre vil fortsatt eie aksjene i Agder Energi, men vi vil selge aksjene i fondet hos Grieg Investor AS. Det vil frigjøre 90 millioner kroner som vi vil investere direkte i bygda. Disse pengene vil vi øremerke til prosjektering og bygging av et stort, flott kulturhus og nytt kirkebygg.

Vi vil prioritere kultur og lokalmiljø fremfor sparing i børsnoterte aksjer. Venstre er overbevist om at venndøler vil ha mye større nytte og glede av et flott kulturhus enn av aksjer i Coca Cola og andre multinasjonale selskaper. Venstre vil ikke bygge et nytt bibliotek i Samfunnshuset, slik dagens kommunestyre har bestemt seg for. Dagens kommunestyre har planlagt å bruke 30 millioner på nytt bibliotek. Vi har råd til i hvert fall å doble denne summen, og istedet bygge et skikkelig flott kulturhus. Det er gammeldags å snakke om bibliotek, i dag snakker alle om kulturhus.

Vennesla har i 150 år diskutert om det skal bygges ny kirke. Vi synes det er på tide at vi slutter å diskutere og i stedet bygger et stort, flott gudshus. De andre partiene vil i stedet spare penger i aksjer. Vi vil at kommunen skal prosjektere og sette i gang byggingen av nytt kirkebygg.

Venstre vil at Vennesla kommune skal være en ja-kommune for næringsliv, lag, foreninger og menigheter. Venstre vil at kommunen skal samarbeide og tilrettelegge for alle som har visjoner og står for nyskaping og videreutvikling av Vennesla.

For å få til vekst og utvikling i Vennesla, må venndølene vende ryggen til de to store partiene som har makta i kommunen, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, og i stedet stemme på Venstre. Vi har fremtidsrettede visjoner. Venstre vil vekst i Vennesla.

Førstekandidat for Vennesla Venstre
Roger Christiansen

Buss Vestfold Miljo

Foto: Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**