Til innhold

Vi tar Vennesla framover

Vennesla Venstre

Venstre jobber for å ta Vennesla framover! Det vil vi gjøre ved å møte framtidas utfordringer med framtidsretta løsninger, samtidig som vi tar vare på tar vare på historien og bygger videre på identiteten til bygda.

Se hele valgprogrammet vårt her!

Våre viktigste saker

 • Gode oppvekstvilkår

  De unge er framtida. Vi vil jobbe for en trygg oppvekst, god utdanning og varierte fritidsaktiviteter, der alle har mulighet til å delta.

 • Ta vare på naturen

  Vi vil ta vare på naturen i Vennesla.

 • En skole som fremmer læring

  Vi vil prioritere skole og barnehager. Vi vil gi lærere bedre arbeidsvilkår og legge til rette for tilpasset opplæring, slik at alle elever har mulighet til å oppleve mestring. Vi vil ha trivelige uteområder som fremmer lek og aktivitet.

 • En næringsvennlig kommune

  Vi heier på lokalt næringsliv, og ønsker å legge til rette for at mest mulig handel kan gjøres lokalt.
  Vi vil hjelpe fram de som vil starte bedrifter og skape nye, grønne arbeidsplasser.

 • Bedre kollektivtilbud

  Vi vil jobbe for å forbedre kollektivtilbudet, slik at flere kan benytte bussen til skole, jobb eller sentrum.

 • Inkludering og mangfold

  Vi vil bekjempe utenforskap, og jobber for en raus og inkluderende kommune, der det er plass til alle.

 • Eldreomsorg

  Vi vil legge til rette for en fremtidsrettet eldreomsorg, som kan fortsette å gi gode omsorgstjenester i framtiden.

 • Dyrevelferd

  Vi vil jobbe for bedre dyrevelferd i kommunen.