Miljø, en lokalvalgsak

Malvik venstre vil ha en konkret og ambisiøs klimaplan for Malvik. På lang sikt skal målet være at Malvik ikke skal påvirke klimaet negativt. Vi vil derfor ha en plan med konkrete mål og en rutine for at planen følges opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I følge FN sitt klimapanel må vi i den rike delen av verden kutte klimagassutslippene med 60-80% hvis vi skal stoppe den globale oppvarmingen. Det norske Lavutslippsutvalget sier at det er mulig. Og kommunene er viktige. En beregning sier at inntil 15% av klimagassutslippene kan kuttes gjennom lokale tiltak.

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Framtida kan fortsatt bli en ren fornøyelse, hvis vi handler nå. Konkret vil vi gjøre dette:
Kommunale bygg skal energieffektiviseres. Kommunen skal bruke sin makt som innkjøper til å kreve miljøvennlige løsninger. Vi vil ikke ha flere tradisjonelle bensinbiler på leasing! Ved etablering av ny næringsvirksomhet på kommunal grunn må det stilles klare miljøkrav for etableringen. Nye boligfelt bør planlegges med energieffektive løsninger og bruk av fornybar energi. Dessuten bør kommunen samarbeide med næringslivet om tiltak i bedriftene, og motivere innbyggerne til å ta klimaansvar selv.
Vi er så heldige å ha et sterkt og kompetent miljø innen energi på Sintef/NTNU. Jeg vet at de har mange gode og konkrete forslag til lokale klimatiltak.

For Malvik venstre er det viktig å sørge for at nye klimaplaner ikke bare blir vedtatt, men også gjennomført. Vi vil derfor ha en plan med konkrete mål og en rutine der planen tas fram igjen med jevne mellomrom, status gjøres opp og tiltakene målrettes.

Så det uungåelige spørsmålet til slutt: Hva gjør jeg selv? Jeg er i ferd med å oppgradere boligen min. Jeg legger opp til vannbåren varme og varmepumpe, jeg etterisolerer og jeg setter inn nye vinduer med bedre isoleringsevne. Jeg tar buss, og kompiskjører til jobb så ofte jeg kan. Jeg gjør noe, men kan fortsatt bidra med mer. Også som innvalgt i kommunestyret.

Godt valg.

Håvard V. Aarnseth
1. kandidat Malvik venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**