Til innhold
Listetopper i Venstre i Malvik, Foto: Odd Ivar Levik

Venstre tar Malvik fremover

Venstre i Malvik

Venstre er et sosialt og liberalt parti – et grønt sentrumsparti. Vår politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi har en sterk tro på menneskets skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse. Venstres visjon er et samfunn der folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Dette skal også prege vårt arbeid i Malvik.

De viktigste sakene i Malvik nå fremover

 • Rask utbygging av Saksvik skole

  Vi vil ha en rask utbygging av Saksvik skole, med storsal, og rom for kunst og håndverk.

 • Nytt felles svømmeanlegg

  Vi vil bygge et nytt felles svømmeanlegg på Midtsand for hele kommunen

 • Styrke tilbudet til de som trenger det mest

  Vi vil styrke tilbudet for de som trenger det mest; rus, psykiatri og de som er utsatt for mobbing

 • Bygge hytte i marka som er tilgjengelig for alle

  Vi ønsker at marka skal kunne benyttes av alle, også de med funksjonsnedsettelse. Vi har foreslått bygging av en hytte med gangavstand fra Abrahallen som kan nås av alle, også i rullestol.