Nyskapende næringsliv

Vi i Gran Venstre mener at fremtidens velferd i Gran avhenger av at kommunen kan tilrettelegge for et nyskapende næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre ønsker at Gran skal være et lokalsamfunn der nye tanker og ideer ønskes velkommen, og at vi har en politikk som støtter nysskapere og grundere. Kommunens rolle som samfunnsutvikler må videreforedles slik at kommunen utnytter sitt handlingsrom for lokal utvikling og verdiskapning. Flere arbeidsplasser gir færre pendlere. Vi ønsker selvfølgelig også å legge til rette for at eksisterende bedrifter ønsker å forbli i kommunen. Venstre ønsker også å oppmuntre til videreutvikling og ny skapning av landbruket, skogbruk og reiseliv.
For å få dette til må mann tørre å satse, det har Oppland Venstre gjort i deres Visjon om en 59 minutters tog tur fra Gjøvik til Oslo. Dette er en visjon vi i Gran Venstre støtter fult ut og ser nytten av for Gran kommune. Med kortere reisetid til Oslo, blir kommunen vår mer attraktiv som bosted, men også som lokalisering for næringsliv.
Dette er en visjon som går rett inn i Venstres holdninger når det gjelder å ta vare på miljøet og der igjennom livsgrunnlaget for kommende generasjoner, som ligger som grunnlag for Venstres holdninger i all politikk.
HVIS VI HANDLER NÅ, KAN FREMTIDEN BLI EN REN FORNØYELSE !

Hanne Magnussen
1. Kandidat
Gran Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**