Uheldig Jar-forslag

Plan- og miljøutvalget i Bærum hadde nylig til behandling et forslag om å bygge et nytt stort sentrum ved Jar, med forretninger og boliger, delvis endog på et lokk over banesportet ved Jar stasjon. Som innbygger i området gjennom snart 60 år vil jeg hevde at det slett ikke er behov for et slikt sentrum her, skriver Halfdan Hegtun

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Estetisk og trivselsmessig ville en slik utbygging være meget uheldig. I plan- og miljøutvalget sa da også Venstres representant umiddelbart nei til forslaget — som så mange ganger før helt alene om dette. Det kan virke som man allerede har glemt det enstemmige vedtak i siste møte i kommunestyret (20/6), der man drøftet Bærums miljøpolitikk.

Etter forslag fra meg sa kommunestyret blant annet at " en noe mer restriktiv holdning til mange utbyggingsforslag vil være særlig viktig med tanke på et godt miljø og størst mulig trivsel for innbyggerne i årene som kommer." Jeg synes det er betydningsfullt at kommunestyret har pekt på ønsket om en mer restriktiv utbyggingspolitikk, – det er faktisk noe nytt. Men så gjelder det bare at man ikke glemmer dette når nye og kontroversielle byggeplaner legges fram — slik som nå for Jar stasjonsområde.

Halfdan Hegtun
kandidat nr 57 for Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**