Vil ha en positiv grunnholdning i sosialpolitikken

Det må på plass en ny grunnholdning i sosialpolitikken basert på et positivt menneskesyn der det tas i bruk positive virkemidler som inkluderer, motiverer og ansvarliggjør brukeren til å ta i bruk egne evner og krefter for virkeliggjøring av egne mål og muligheter. Det må fokuseres på hva mennesker kan og kan være i stand til, i stedet for hva de ikke kan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Venstre er opptatt av at rommet for den enkeltes frihet utvides og gir nye muligheter til menneskelig vekst. Samtidig må vi finne fellesskapsløsningene som virker, og som tar vare på både frihet, ansvar og solidaritet. Det må være tillatt å si at forventningene om en helt ny politikk som de rødgrønne lovet ikke er blitt innfridd, men så lenge regjeringen bygger sin politikk på rammeverket som den forrige la opp til så er vi fornøyd med det.

Venstre er samtidig bekymret over en sortering av mennesker i den mest vanskeligstilte gruppen i vårt samfunn. En stor andel sosialklienter har sammensatte lidelser knyttet til rus og psykiatri. Disse må få den nødvendige hjelp til å mestre sine liv.

Venstres støtter ikke kvalifiseringsprogrammet fordi vi mener at det kun gavner de mest ressurssterke. Å komme seg ut av fattigdomsfella handler ikke bare om å få tilført mer penger, men om å komme ut av den situasjonen en befinner seg i.

Det viktigste må være å gi alle en mulighet til å bli sett som individer å finne løsninger som sikrer en bedre eller mer stabil tilværelse. Derfor mener Venstre at det er en bedre løsning å satse på en borgerlønn, en garantert minsteinntekt som kan gi alle langtidsmottagere av sosialhjelp en bedre mulighet. Venstre mener at bruk av individuell eller personlig plan sammen med borgerlønn vil gi gode individuelle løsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**