Appell fra Tønsberg Venstres ordførerkandidat

Vår ordførerkandidat Raymond Henriksen ønsker å komme med en siste appell før valget. Hør hva Tønsberg Venstre mener om viktige lokale saker: Søppelforbrenningsanlegg, Kollektivtrafikk og Byutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Raymond Henriksen

Se appellen her.

– Venstre ønsker søppelforbrenningsanlegg, men ikke i Esso-skogen.
– Venstre ønsker å søke staten om forsøksordning med gratis buss for å se om borgerne i Tønsberg bruker buss i stedet for bil.
– Venstre ønsker en samlet plan for Tønsberg sentrum for å styrke denne delen av byen. Vi ønsker ikke å flytte sentrum ut av byen til f.eks. Kilen og Jarlsberg.

Bruk stemmeretten! Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**