Aurskog-Høland som prøvekommune for kompetanseår til lærere

Det er et hovedmål for Aurskog-Høland Venstre å legge til rette for at hver enkelt skoleelev får utnytte det fulle potensialet i sine evner. Faglig trygge lærere hever kvaliteten på undervisningen og skaper mer trygghet og mindre mobbing i sosiale situasjoner. Gir du en stemme til Aurskog-Høland Venstre gir du en stemme til følgende:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Oluf Schou

Foto: Christoffer Biong

Lærere i Aurskog-Høland skal tilbys systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærere kan få betalt permisjon for videreutdanning.

Færre elever per lærer. Dette gir bedre læringsforhold og fortrinn ved rekruttering av lærere.

Sikre at spesialpedagogisk kompetanse er så nær elevene som mulig, og tilgjengelig for elevene fra første skoledag.

Forsterkning av rådgivningstjenesten for å sikre elevene den rette overgang mellom grunnskole og videregående skole.

Hver skole skal beholde sin egen administrasjon og ha pedagogisk kompetanse i ledelsen. Hver skole skal oppmuntres til å bevisst utvikle sine sterke sider.

Aurskog-Høland Venstre
Oluf Schou
3. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**