Godt valg – Venstre vil bidra til folkelige løsninger i politikken

Stem på Venstre for satsing på klimapolitikk, skole, kultur, mangfold i næringslivet og nye sykehjemsplasser. Venstre vil gjennomføre politikken i samarbeide med byens innbyggere. Derfor satser vi på å begrense låneopptaket for å ha økonomisk hanldefrihet til drift. Venstre er den utrettelige pådriveren for åpenhet og oversiktlighet i politikken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kjære velger!

Valgkampen er over og nå er det du som skal bestemme. Du har nå makt til å påvirke hvilke politiske saker som skal på dagsorden og hvordan politikerene skal samspille med deg og alle andre innbyggere i Halden.

Venstre vil jobbe for en oppdatert klimaplan med konkrete forpliktende tiltak for kommunen. Innen skole satser vi på styrking av lærerne, opprustning av skolebygg og en langsiktig skolestruktur. Vi prioriterer kulturbasert næringsliv og nyetableringer i høyteknologimiljøet. Endelig ønsker vi å styrke eldreomsorgen. Dette er bare mulig dersom kommunen beholder økonomisk handlingsrom gjennom begrensning i låneopptaket for investeringer. Derfor må vi prioritere rekkefølgen for store investeringer. For å kunne gjøre dette i et langsiktig perspektiv, trenger vi en kommuneplan og en bindende sentrumsplan.

Venstres fullstendige program finner du ved å trykke på “Valg 2007” til venstre på siden.

Dersom du er opptatt av miljø, skole, småbedrifter og sosialt ansvar så er Venstre et naturlig valg. Dersom du også er opptatt et åpent og levende lokaldemokrati er det så mye Venstreblod i deg at du i tellegg til å stemme, bør vurdere å melde deg inn

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**