Halden trenger Venstre

Det er enda mer behov for Venstre i Halden enn på andre steder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det nærmer seg valg og valgløftene står i kø på populære områder. Som velger er det vanskelig å skille mellom partiene. Vi vil derfor si noen ord om gjennomføring av politikken.

Innfrielse av politiske løfter hviler på tre grunnpillarer. Det må finnes et politisk flertall for å fatte et vedtak. Kommunen må ha økonomi til gjennomføring og til sist må handlingen iverksettes av kommunens medarbeidere.

Enkelte politikere uttrykker høylytt vrede over manglende oppfølging av vedtak fra kommunens administrasjon. Dette er ren ansvarsfraskrivelse. De politiske organene er kommunens øverste ledelse, og det er derfor disse organene som har ansvar for at de kommunale enhetene fungerer. Dersom oppfølging av politiske vedtak er et vedvarende problem, kan dette bare løses gjennom tydelig politisk lederskap. Venstre vil søke samarbeide med de partiene som vil bidra til mer åpenhet og tydeligere politiske beslutningsveier enn det vi har i dag.

På økonomisiden er det langsiktighet som teller. Den daglige driften må nødvendigvis tilpasses tilgjengelige midler. Slik er begrensing av kommunens låneopptak faktisk det viktigste bidraget vi politikere kan gi for å bedre eldreomsorgen, skoletilbudet og kulturtilbudet. Venstre mener at kommunen kan drives forsvarlig uten økning av satsene for eiendomsskatten.

Partiprogrammer og debattinnlegg viser at det er politisk vilje i Halden til å gjennomføre en god politikk. For Venstres del omfatter dette blant annet bedre skole gjennom styrking av lærerne, gode skolebygg som en del av en langsiktig plan for skolestruktur samt gjennomføring av klimaplan, som blant annet må omfatte miljøvennlig energibruk i kommunal regi. Vi vil også styrke omsorgstilbudet, biblioteket, kulturskolen og utvikling av det frivillige organisasjonslivet.

Vi mener at dette er mulig å få til gjennom forpliktende samarbeide med andre politiske partier og gjennom tydelig politisk lederskap der byens innbyggere og kommunens ansatte er delaktige.

Sitat fra en partifelle utenfor Halden: " Det er enda mer behov for Venstre i Halden enn på andre steder."

Godt valg!
Hilsen
Roar Günther Andersen, Tone Skråning og Geir Helge Sandsmark
Listekandidater, Venstre i Halden

Lenke til innlegget i Halden Dagblad på nettet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**