Hvorfor vi har råd til kulturhus nå

I går var Severin og jeg på ordførererns kontor og fikk framlagt tallene for kulturhuset. Vi ble beroliget, og leser du videre håper jeg at også du vil bli det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Kristin Over-Rein, Aurskog-Høland Venstre

Foto: Christoffer Biong

Kort fortalt: Kulturhuset vil koste 80 millioner. Kommunen har brukt dyktige konsulenter som har tatt høyde for prisstigning i byggebransjen.

Det er 50 millioner som må lånes. Det tas ikke som ett stort lån, men bolkvis etter hvert som prosjektet skrider fram. Lånet skal betales ned raskere enn nødvendig. Byggestart er januar 2008 og det skal være ferdig før august 2009.

De 30 millionene som mangler skal finansieres slik:
Momskompensjasjon fra staten: 15 mill
6-7 mill fra næringslivet (allerede fått 2,3 mill)
Det restrerende beløpet skal de selge eiendom for, bl.a. skal det bli boliger i skogholtet ved Rådhuset, og muligens skal biblioteket selges.
I tillegg forventes det en del inntekter fra staten (tilbakebet av skatt m.m.) som ikke er tatt med i budsjettene.

I økonomiplanen vil kommunens totalgjeld framover være slik, inkl kulturhustallene:
2007: 492 mill
2008: 519 mill
2009: 528 mill
2010: 515 mill
2011: 508 mill

Budsjettert overskudd framover er:
2007: 7,9 mill
2008: 4,7 mill
2009: 3,8 mill
2010: 3,9 mill
2011: 8,1 mill

Dessuten forventer de en del sponsing av utearealer, med beplantning og stein. Vi fikk forelagt noen fine skisser med en spennende løsning med et kombinert torg i skifer, grøntareal og lekeområder.

Det var et veldig interessant møte, og vi forstår bedre hvorfor vi bør bygge kulturhus nå (og ikke i 2011 som FrP vil).

Kristin Over-Rein

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**