Internett den viktigste informasjonskanalen i valgkampen

Gjennom våre internettsider har vi nådd ut til tusener av rogalendinger i løpet av valgkampen. Nettsidene til Rogaland Venstre har hatt over 30 000 besøk de siste ukene. Over 75 000 sider er blitt lastet ned til ivrige velgere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Nettsider

I tillegg til brukere på fylkeslaget sine nettsider finner vi også et stort antall brukere på lokallagene sine sider. De største lagene, Eigersund, Sandnes, Stavanger og Haugesund har tilsammen hatt over 17 000 besøk i løpet av valgkampen. I tillegg har interessen for enkelte mindre lokallag som f.eks. Hå Venstre vært svært stor. For så godt som alle lokallagene har det vært registrert en markert økning i besøkstallene på nettsidene.

Også vår nett TV kanal har blitt besøkt av et stort antall velgere. Nær 50 filmer er blitt vist over 3 500 ganger til over 2 000 besøkende. Største delen av disse besøkene og visningene har kommet i løpet av den siste måneden.

Dette viser klart at publikum velger å gå direkte til kilden for informasjon om hva Venstre står for. Rogaland Venstres satsing på bruk av internett har med det vist seg å være framtidsrettet og en viktig faktor i arbeidet med å få fram hva Venstre står for. Det at så mange har funnet veien til Venstres nettsider nå i valgkampen gir også et godt grunnlag for videre utvikling av denne informasjonskanalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**