Venstre som et godt alternativ

Nå er det bare få timer igjen til valglokalene stenger for denne gang. Strand Venstre håper og tror på et godt valg, men for å lykkes, så behøver vi nettopp din stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For Venstre, som for de fleste andre partier i Strand, så er det grunnleggende at vi har en vel fungerende eldreomsorg og gode skoler og barnehager for de minste. Vi har en stadig utfordring med et økende innbyggertall for å lykkes i begge ender av livsløpet, og kort fortalt trenger vi mer rom i skolen, og flere hender i eldreomsorgen.
Andre prioriteringer Venstre ønsker å ha fokus på de neste fire år, er f.eks. dette:

– Rådgivende folkeavstemninger
I større saker er det viktig å få folkets mening. Et godt fungerende lokaldemokrati er mer enn et kommunevalg hvert fjerde år. Rådgivende folkeavstemninger vil være med på å styrke lokaldemokratiet. Ved et gitt resultat av en slik folkeavstemning, så er det lokalpolitikerenes ansvar å bringe dette videre i de styrende organ.

– Ryfast
Her ønsker Venstre å praktisere rådgivende folkeavstemning. Når de endelige kostnader ligger på bordet, og vi kjenner prisen for hva det vil koste de daglige brukerene, så vil en rådgivende folkeavstemning legge grunnlaget for om Venstre vil satse videre på prosjektet.

– Boligbygging
Klare skillelinjer mellom forskjellige type boliger er en utfordring. Eneboliger for seg, rekkehus/leiligheter for seg, og til og med lavblokker for seg, der hvor terreng og omgivelser tillater dette. På den måten kan en unngå mange av den typen konflikter vi har hatt i de siste årene, hvor leilighetsprosjekter blir tredd nedover eksisterende boligfelt, og som ikke står i stil med omgivelsene.

– Forvaltning av grøntområdene
Noen ivrer for å bruke millioner av kroner til en bro til Jørpelandsholmen, for å åpne for nye rekreasjonsområder i tilknytning til sentrum. Venstre ønsker heller å åpne dagens grøntområder i sentrum for brøkdelen av prisen. Flotte områder ligger der i dag, men er ikke synlige p.g.a. overgroing og gjengroing. Venstre vil åpne opp terrenget slik at kvalitetene i nærmiljøet blir tilgjengelige.

Strand Venstre håper på din stemme i år. I et hav av politiske program, hvor de store retningslinjene stort sett er like, så er det kanskje de små enkeltsaker partiene skiller seg ut på. Din stemmeseddel avgjør…

Godt valg!
Mvh
Sølve Hatteland,
1. kandidat, Strand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**