Venstre vil – slipp oss til

Venstre har desidert flest valgbare kandidater blant partiene i Namsos foran dagens kommunestyrevalg. Men med kun to representanter i kommunestyre gjør at partiet svært gjerne vil ha flere inn i kommunestyret. Vi bør ha minst fire etter valget, hevder listetopp Nils Jørgensen.
Ta Namdalen i bruk, hevder 6. kandidat Oddbjørn H. Aar fra Vemundvik. Her kan du møte de seks første på Namsos Venstre sin liste.
Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Nils Jørgen Jørgensen

Nils Jørgen Jørgensen

Nils J. Jørgensen – kumulert på 1. plass
– Namdalen tømmes for folk. Vi må øke innsatsen for å skape interessante arbeidsplasser i byen og distriktene. Samfunnet må gi rom for menneskets skapende evner i skoleverk, forskning, kultur og næringsliv. Vi må slippe fram de som tør å satse, og som tør å tro på en idé. Namsos skal være næringslivets favorittkommune.
– Namsos kommune kan ikke akseptere et sykefravær på nærmere 10%. De menneskelige kostnadene er for høye. Venstre mener årsakene til et høyt sykefravær er sammensatt og understreker betydningen av et godt arbeidsmiljø, god personalpolitikk og god ledelse på arbeidsplassen.
– Namsos Venstre er positiv til småkraftverk, bioenergi og fjernvarme. Namsos kommune må legge til rette for at alternative energikilder. Bedrifter og private som satser på oppvarming fra alternative energikilder skal gis bedre støtteordninger.

Lill Therese Sandvik Solvi

Lill Therese Sandvik Solvi
Foto: Martin Hågensen

Lill Th. Sandvik Solvi – kumulert på 2. plass
– Rektorene må på barrikadene for framtidas pedagogikk. Skole må bli mer enn bygg. Venstre vil styrke læreren og gi mer ansvar til hver enkelt skole. Våre barn skal ha de beste lærerne i en skole som gir elevene kunnskap, motivasjon og kreativitet. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft.

Øystein Løfsnes - Spillum

Øystein Løfsnes – Spillum
Foto: Martin Hågensen

Øystein Løfsnes – 3. plass
– Namdalsprosjektet er ikke bare et vellykket miljøtiltak, det har også gitt økt optimisme i kommunen. Namsos Venstre skal jobbe for at kollektivtransporten i kommunen og trafikksikkerheten gjennom Bangsund, Vemundvik og Otterøya skal bli bedre.

Inger Therese Ranum

Inger Therese Ranum
Foto: Martin Hågensen

Inger Therese Ranum – 4. plass
– Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Eldreomsorgen skal være best i landet. Det skal være godt å være gammel i Namsos. Et samfunn med kulturelt mangfold er en ressurs for videre samfunnsutvikling, både kulturelt, sosialt og økonomisk.

Geir Olav Knappe - Sentrum

Geir Olav Knappe – Sentrum
Foto: Martin Hågensen

Geir Olav Knappe – 5. plass
– Forskning, utdanning og skattesystem er viktige forutsetninger for framtidens arbeidsplasser og velferd. Fremtidens velferdssamfunn avhenger av et nyskapende næringsliv. Rock City skaper framtidas arbeidsplasser. Namsos Venstre vil samle musikkskolen, kinoen og utøvende kunstnere under samme tak. Et nytt hotell er en selvfølge i dette framtidsbildet.

Oddbjørn Halvard Aar

Oddbjørn Halvard Aar
Foto: Martin Hågensen

Oddbjørn Halvard Aar – 6. plass
– Ta Namdalen i bruk – Namsos kommune må bli en JA-kommune! Det er plass til oss alle – også innefor strandsonen. For mange er drømmen et hus eller hytte med naust og båt ved sjøen. Namsos Venstre sier ja til det. Våre barn og barnebarn skal ha like gode muligheter til ren natur som vi selv har hatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**