Håpet er ikke over!

99 flere stemte nei enn ja til UNESCO. Om dette resulterer i at Odda er ute av kampen om UNESCO status vil store deler av Odda Smelteverk bli vernet, men uten de fordeler som UNESCO ville ført med seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En kan ikke vedta at kulturminneverdier ikke finnes. Odda har kulturminneverdier av nasjonal og internasjonal verdi på smelteverkstomta. Vernesaken går sin gang i statsapparatet uavhengig av om Oddingene har sagt nei til UNESCO. Staten ønsker at vern og næring skal gå hånd i hånd i samarbeid og dialog, men om det er fare for at lokale myndigheter ikke følger opp sitt ansvar tar Staten over. Det kommer nå til å skje på smelteverkstomta, siden Staten ikke kan være sikker på at lokale myndigheter vil ivareta sitt ansvar.

Derved sitter Oddingene igjen med de samme bygningene på Smelteverkstomta som før, men uten pengene som ville fulgt med en plass på den tentative listen til UNESCO. Pga. manglende samarbeid er det sannsynlig at Staten vil utvide det vernede området- for sikkerhets skyld. Om ikke tvisten omkring reguleringsplanen løses i Fylkesutvalget 20. sept, blir saken trukket inn av Miljøverndepartementet, og det vil ta minimum et år før “dommen faller” fra Staten. I mellomtiden vil lite skje på smelteverkstomta.

Det gamle og det nye kommunestyret må nå kjenne sitt ansvar, og gjennom samarbeid med fylke og stat hindre at ytterligere utsettelser hindrer ny utvikling på smelteverkstomta i Odda, sier Venstre ordførerkandidat i Odda, Inge Børslien

Se hva Haugesunds avis skriver her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**