Resultater Valg 2007

Her presenteres resultatene og rekkefølgen på Skien Venstre sin liste etter at personstemmer og “slengere” er opptalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Geir Arlid Tønnessen
2. Gustav Søvde
3. Susanne Rimestad

4. Signy Gjærum 1. Vara
5. Nina Melfald 2. Vara
6. Terje T. Gundersen 3. Vara
7. Atle Rui 4. Vara
8. Beate Pedersen Bratterud
9. Jon Rasmus Lassen
10.Torunn Natvig Hoen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**