Venstre – partiet for framtiden!

Røyken Venstre gjør et godt valg.
Les også brev fra Tore Hogstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Røyken Venstre takker for tilliten
Valgresultatet i Røyken gir Venstre en oppslutning på 6,1% og to mandater for Venstre i kommunestyret. (Dt nett)
Valgdeltagelsen ligger på 60,3% som er 2-3% bedre enn siste kommunevalg.
Vi kommer tilbake med mer informasjon.
Mary Sandal Johansen

Tore Hogstad

Foto: Privat

“Brev” fra Tore:

Bak tallet 6,1 ligger mye jobb.
Vi fikk denne gangen 488 stemmer. Ved kommunevalget i 2003 fikk vi 196 stemmer.
Vi har nå delt ut ( i postkasser og på stands) noe i overkant av 7500 brosjyrer.
Vi har hatt stands i Åros, Spikkestad, Bødalen, Slemmestad sentrum og Rortunet mange ganger både på hverdager og lørdager.
Det har vært mange leserinnlegg med god spredning både på temaer og antall ganger.
Lasse har markert oss på en meget god måte i flere partidebatter.
Vi har hatt flere redaksjonelle innlegg i avisen.
I tillegg har vi hatt fylkets beste hjemmeside med en oppdatering og friskhet uten sidestykke.
Når en måler antall treff på hjemmesiden ser en hvor viktig dette er.

Som "rodeansvarlig" vil jeg selvsagt rette en spesiell takk til alle som har travet og gått langt ut i de sene nattetimer

Hilsen
Tore

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**