Kjempevalg for Venstre

Med 10,9% av stemmene ble Venstre den store vinneren i valget i Bærum. Vi vil rette en stor takk til alle som har stått på i valgkampen, og til velgerne som har gitt oss tillit. Arbeidet med å omsette resultatet i ny politikk for Bærum begynner nå!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Valg 2007

Valg 2007
Foto: ukjent

10,9% gir dobling av antall representanteer i kommunestyret, fra 3 til 6. Høyre og Venstre har etter valgresultatet rent flertall sammen i Bærums kommunestyret. Med mulig støtte fra KrF og PP oppstår et solid flertall i kommunestyret. Se mandatfordeling her:
http://www.budstikka.no/sec_diverse/sec_valg_07/

Også i fylkestingsvalget gikk det meget bra, dog uten at det ser ut til å bli de store rokeringene på blokkene. Her blir igjen Bærum Venstre representert i Fylkestinget.

Vel blåst, og takk igjen for innsatsen, men jobben begynner nå.
Fortsatt vekst ogtroverdighet krever at vi leverer praktiske politiske resultater.

Hilsen oss i styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**