Enklere fartsbestemelser i skjærgården

Kristiansand Venstre er er svært tilfreds med at det nå går mot enklere fartsbestemmelser i skjærgården i Kristiansand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I dag er der et virvar av ulike regler som gjelder. Noen steder er maksfart 3 knop. I andre områder 5, 6 eller 7 knop. Rådmannen opplyser at det etter initiativ fra Venstre nå er på vei en sak til havnestyret der hensikten er å harmonisere fartsbestemmelsene i Kristiansands skjærgård med det som Lillesand og Søgne kommune allerede har vedtatt. Venstre har tatt denne saken opp ved flere anledninger, både i bystyret og i formannskapet. Enkle og tydelige regler som er lett for folk å forstå og kjenne til, er viktig for sikkerheten til sjøs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**