Per Magnus Finnanger Sandsmark

Østfold Venstres 1. kandidat.
Halden Venstres 11. kandidat.
[email protected] / 951 48 331

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

Fylkestingskandidat Per Magnus er utdannet kulturarbeider og er i tillegg lokal folkevalgt i Halden. Han har lang og bred organisasjonsbakgrunn fra politikk, kulturliv, fagbevegelse, miljøbevegelse og elev- og studentorganisasjoner. Han er sentralstyremedlem, valgkampansvarlig og leder av Kunnskapspolitisk utvalg i Norges Unge Venstre.

– Jeg valgte Venstre fordi jeg mener Venstre “har hjartet på rette staden”. Venstres hjerte banker ikke for markedet. Venstres hjerte banker ikke for staten. Venstres hjerte banker for mennesket, miljøet, mangfoldet og mulighetene, sa Per Magnus Finnanger Sandsmark til nominasjonsmøtet til fylkestingsvalget 20. november.

Per Magnus har et omfattende engajement for skolepolitikk. Som elevrådsleder ved Halden videregående skole lærte han Østfoldskolen godt å kjenne. Han har profilert seg som en politiker som prioriterer skole først. Flere og bedre lærere, et bredt skoletilbud i hele fylket og en offensiv satsing på innholdet i skolen slik at ikke flere faller fra er hans hovedsaker. Han er i tillegg til å engasjere seg i fylkespolitikk medlem av hovedutvalg for kultur og idrett i Halden kommune, sitter i styret til Det Norske Blåseensemble og er vara til styret for Høgskolen i Telemark.

Fylkeskommunen er og skal være en viktig aktør innen regional utvikling. Per Magnus har markert seg som en forkjemper for Østfold. Han mener at gjennom å skape flere nye arbeidsplasser og samtidig sikre et godt kultur- og velferdstilbud, sikrer man vekst i hele fylket. Da må man også ha infrastruktur som binder fylket sammen, med gode veier, jernbane og kollektivtilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**