Referat fra lokallagsmøte 20. juni

Møtereferat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til stede: Roar Günther Andersen, Jan-Magne Sørensen og Geir Helge Sandsmark (ikke beslutningsdyktig)
1. Referat fra forrige møte — utsettes til neste møte
2. Nytt fra THE og kommunestyret, Roar orienterte
3. Hjemmesidene våre. Hvordan bruker vi disse i valgkampen — utsettes til neste møte
4. Sykehusaksjonen. Hvem stiller på møtet- Vi stiller, men kommer tilbake til diskusjonen om hvem på neste møte
5. Brosjyre — bestilling, distribusjon. Vi Bestiller 12000 brosjyrer med kostnad begrenset oppad til 4000,-kr. Leder handler på vegne av lokallaget i påvente av vedtak i beslutningsdyktig møte
6. Annonsering mm. I valgkampen — Jan Magne sjekker distribusjon av brosjyrer med Halden Dagblad. Resultat: Negativt
7. Valgkamp. Mulige utspill ble diskutert.
8. Medieplan for juni, juli og august. Vi skriver leserinnlegg for agurktida.
9. Eventuelt. Ingen punkter
10. Sykehusaksjonen, orientering fra Trond Holm — Utgår, Trond Holm meldte forfall

Geir Helge Sandsmark (referent)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**