Resultatet fra ordførervalget

Det ble i alt avgitt 3 353 godkjente stemmer ved ordførervalget i Risør I tillegg ble det avgitt 26 blanke stemmesedler, mens 17 stemmesedler ble forkastet fordi det ikke framgikk hvilken kandidat velgeren hadde stemt på og to stemmesedler ble forkastet fordi de manglet offentlig stempel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Wenches georginer 4

Foto: Jan Einar Henriksen

Valgdeltakelsen var i år noe høyere enn for fire år siden og 62,9 % av de stemmeberettigede avga stemme ved årets kommunevalg.

Ved opptellingen av stemmesedlene ved det direkte ordførervalget fordelte antall førstestemmer seg slik:

1 – Knut Henning Thygesen, (RV), 1 227 stemmer (36,6%)
2 – Jan Einar Henriksen, (V), 756 stemmer (22,5 %)
3 – Kjell Mac Donald (H), 750 stemmer (22,4%)
4 – Randi Gunsteinsen, (A), 620 stemmer (18,5%)

Da ingen av kandidatene fikk minst 50 % av førstestemmene, gikk de to kandidatene med flest stemmer, Knut Henning Thygesen og Jan Einar Henriksen videre til andre omgang.

Det ble da talt opp antall andrestemmer på de stemmesedlene som hadde Kjell Mac Donald og Randi Gunsteinsen som førstevalg. Knut Henning Thygesen fikk da 266 stemmer og Jan Einar Henriksen 372 stemmer.

Det endelige resultat ble da:

1 – Knut Henning Thygesen, (RV), 1 227 + 266 = 1 493
2 – Jan Einar Henriksen, (V), 756 + 372 = 1 128

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**