Valgboka

Rekkefølgen på Venstres liste ble uendret etter valget. Roar Sollied ble valgt og føgende varaliste er klar: 1. Tone Rasmussen; 2. Nils Kr Sørheim Nilsen; 3. Tove Smevik; 4 Dulo Dizdarevic.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstrekake

Foto: M. A. Bjørkli.

Roar Sollied hadde 21,5% personstemmer (522 av 2420). Tone Rasmussen hadde 7,3% personstemmer. Mest personstemmer i prosent av avgitte stemmer for sitt parti fikk Roy Waage, KP (41,3%).

En kandidat må ha mer enn 8% personstemmer av avgitte stemmer for å rykke foran første nominerte, og hvis flere gjør det, er det den som har flest stemmer som kommer først.

Frode Bygdnes fra RV er rykket opp fra 3. til 1. plass gjennom personstemmer. Og Mads Gilbert er rykket opp fra 16. plass til 2. vara.

Pia Svendsgaard passerte Paul Dahlø på APs liste, og Britt Skinstad Nordlund passerte Terje Olsen på Høyres liste.

Se alle resultatene på www.tromsfylke.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**