12 Venstrestemmer i Valle til fylkestingsvalet

Venstre stilte ikkje eiga liste til kommunevalet i Valle i 2007, men fekk likevel 12 stemmer til fylkestingsvalet, om lag det same som

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


SV som fekk 14 stemmer.

På fylkesplan gjorde Venstre det beste valet sidan før partikløyvinga i 1972, med 6,6% og to mandat i fylkestinget. Venstre var like ved å få det tredje mandatet, mend et glapp i opptellinga ca kl 0030 valnatta.

Nå held Aust-Agder Venstre fram med arbeidet for å etablere Venstrelag i Valle. Ta gjerne kontakt med Aust-Agder Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**