Kommentar: Gjorde spådommer til skamme

Det er flere positive sider det er grunn til å merke seg ved årets valgresultat. Og da tenker jeg som Venstre-politiker på mer enn de gode resultatene mitt parti fikk i en rekke kommuner og fylker. Med en oppslutning på 5,9 prosent gjorde Venstre sitt beste lokalvalg siden 1971.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Gunnar Kvassheim, stortingsrepresentant (V)

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

Vi viste også at de tok ettertrykkelig feil de som sa at vårt stortingsvalgsresultat i 2005 på nettopp 5,9 prosent var et blaff basert på lånte stemmer. «Ekspertene» tok også feil når de spådde at den langvarige trenden med nedadgående valgdeltakelse ville fortsette ved årets valg. Den negative trenden ble snudd, og valgdeltakelsen gikk opp. Økningen var på en prosent fra 59 til 60. Det er ikke mye, men det var viktig at trenden som har vedvart siden 1979 ble brutt.

Det er også meget interessant at de som var sikre på at den havarerte regionsreformen ville føre til at færre enn noen gang stemte ved fylkeskommunen tok feil. Fylkeskommunen har så få oppgaver og fylkespolitikken er så uviktig, at rekordmange velgere vil gi blaffen, ble det spådd. Resultatet ble at flere stemte ved årets fylkestingsvalg enn for fire år siden.

Årets valgresultat har ført til at det dødfødte forslaget fra Karmøy SV om innføring av stemmetvang er enda dårligere. Det ble begrunnet med at trenden med stadig lavere valgdeltakelse måtte brytes.Også Venstre mener det er viktig å få økt valgdeltakelsen, men det skal ikke skje ved tvang og bøter til de som ikke møter fram og stemmer. En del av vår løsning er å gjøre lokalpolitikerne viktigere ved å gi dem større handlingsrom enn de har i dagens overdrevent sentralstyrte politikk. Så må partiene vise at de tar opp saker folk er engasjert i og bli bedre til å få fram forskjellene mellom partiene også i kommunene.

Det har alltid vært lokale variasjoner i valgresultatene fra kommune til kommune. Et parti kan gjøre det godt i en kommune, men dårlig i nabokommunen. Lokale forhold har hatt stor betydning for valgets utfall. Men det har vært en alminnelig oppfatning at valgkamper som blir stadig mer dominert av riksmedia og rikspolitikerne, ville dempe variasjonene og gjøre lokalpolitikken mindre viktig i valgkampen. Heller ikke denne prognosen har slått til. Rikspolitikken påvirker selvsagt valgresultatet også ved lokalvalg. De som har medvind opplever at den merkes de fleste steder. Og motgangen eksempelvis SV opplevde ved årets valg, slet man med de fleste steder.

Men valgresultatet viser tydelig av mange har lagt stor vekt på lokale forhold når de har stemt. Ingenting tyder på at dette vektlegges mindre enn før. Tvert imot er det mange eksempler på at den lokale valgkampen er viktig og at lokale politikere og parti har store muligheter for å påvirke valgresultatet. La meg bruke Stavanger Venstre som et eksempel. Ved kommunevalget i 2003 gjorde Venstre et middels valg i Stavanger og fikk tre representanter inn i bystyret. Årets valg doblet partiets uttelling med seks i bystyret og over ni prosent av velgerne valgte Venstres liste.

Venstre sentralt og på fylkesplan har gitt sine bidrag, men suksessen er først og fremst et utslag av godt arbeid av lokale Venstre-folk. De som har sittet i bystyret for Venstre de siste årene har gjort en meget god jobb. Per Thorbjørnsen og Helge Solum Larsen har både i valgperioden og valgkampen vært de mest aktive og tydelige Stavanger-politikerne. Det fikk både Venstre og de to kvittert ut på valgdagen. I lokallaget har de mange dyktige støttespillere. Dessuten har Venstre vært et klart alternativ i saker som mange velgere mener er viktige. Trehusbyen, Nytorget, miljøvennlige tunnel- og veiløsninger er sentrale stikkord for Stavanger Venstres engasjemment. Lokalt arbeid, lokale kandidater og lokale saker var altså avgjørende, akkurat som de bør vær ved lokalvalg.

Rogaland og landet for øvrig er full av slike eksempler. Eksemplene finnes knyttet til alle partier. Lokal innsats nytter. Det bør de som nå tar fatt på en ny fireåresperiode som lokalpolitikere la seg inspirere av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**