Konstituering av Venstres kommunestyregruppe

Protokoll fra konstituering av Venstres kommunestyregruppe onsdag 12. september, rådhuset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Konstituering av møtet
Til stede: Fra styret: Geir Helge Sandsmark, Eirin Finnanger og Pål buttingsrud.
Fra kommunestyregruppa: Roar Günther Andersen, Tone Skråning, Geir Helge
Sandsmark, Eirin Finnanger, Per Magnus Finnager Sandsmark og Reidar Fosdahl.
Forfall: Turid Torgerstuen.
Ingen hadde kommentarer til innkallingen. Geir Helge Sandsmark ble valgt til
møteleder.
2. Valg av gruppeleder. Roar Günther Andersen ble valgt enstemmig
3. Diskusjon rundt arbeidsform.
Styret og kommunestyregruppa arrangerer felles møter.
4. Diskusjon rundt politikk og samarbeide
De tilstedeværende utvekslet synspunkter

Geir Helge Sandsmark
(referent)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**