Venstre i bredt ikke-sosialistisk samarbeid

Bærum Venstre har inngått i et samarbeid mellom de ikke-sosialistiske partiene i Bærum. Avtalen sikrer partiet betydelig makt og innflytelse i viktige politiske organer gjennom et valgteknisk samarbeid. Samtidig får vi mulighet til påvirkning og innflytelse ved at det legges til rette for formålstjenlige og gjensidige konsultasjoner i budsjettbehandling og økonomiske saker uten at vi mister muligheten til profilering av egen politikk og egne politiske bidrag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ole Andreas Lilloe Olsen

Ole Andreas Lilloe Olsen
Foto: Jan Schwenke

– Bærum Venstre ønsket primært et omfattende og politisk samarbeid med Høyre om styring av Bærum mot en grønnere kommune. I et slikt samarbeid var det utelukket for oss å samarbeide med Frp, sier Venstres gruppeleder Ole Andreas Lilloe-Olsen. Når Høyre utelukket muligheten for et slikt samarbeid måtte Venstre søke andre veier. Vi har hatt seriøse samtaler med alle partier i kommunestyret om våre muligheter gjennom et valgteknisk samarbeid. Det var viktig for oss å få mest mulig makt og innflytelse slik at vi kan påvirke politikken i Bærum. Vi kunne imidlertid ikke binde oss opp i et avtale som ville begrense våre muligheter til å arbeide for Venstres mål, sier Lilloe-Olsen.

– Høyre og Fremskrittspartiet har vist betydelig vilje til å ha oss med ved å formulere avtaleteksten på en måte som var akseptabel for oss. Dette satte vi stor pris på. Samtidig gir dette samarbeidet viktige verv og en representasjon i råd og utvalg som ikke var mulig med andre konstellasjoner, avslutter en fornøyd gruppeleder i Bærum Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**