Norge + California = Sant

I alle fall om vi skal tro Venstres Gunnar Kvassheim. Han er sammen med Stortingets miljøkomité på reise i det vestlige USA, og sier til Stavanger Aftenblad at Norge og California er partnere i klimaarbeidet. Delstaten er ledende i arbeidet med å gjøre USA mer klimavennlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Rune Kongsro

I California er man ikke opptatt av kjøp av klimakvoter. I stedet vektlegger man lokale tiltak som vil bidra til å redusere utslippene av klimagasser. Det arbeides for en politikk der hensynet til klima er integrert i alt arbeidet som gjøres.

Virksomheter som ønsker å få offentlige oppdrag konkurrerer ikke bare på pris, men også på klimavennlighet. Som eksempel kan nevnes at for å få konsesjon for drift av ferjer må man også konkurrere om lavest mulig utslipp fra ferjene, ikke bare pris.

Etter rundreisen på USAs vestkyst skal Gunnar Kvassheim tilbringe flere uker ved FN-delegasjonen i New York, der blant annet klima står på dagsorden.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**