Valgstyret anbefaler å godkjenne valget i Drammen

Til tross for at Politiet fortsatt etterforsker påståtte uregelmessigheter knyttet til kommune- og fylkestingsvalget 2007 anbefaler Valgstyret overfor Bystyret å godkjenne valgene. Drammen Venstre støtter denne avgjørelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Avgjørelsen i Valgstyret er basert på følgende orienteringer fra Rådmannen og Politiet.

Bystyret fatter den endelige avgjørelse om godkjenning av valgene i Drammen 2007 på sitt møte 25. september -07.

Inger Falch Johannessen

Foto: Asgeir Osnes

Inger Falch Johannessen
Medlem Valgstyret
Drammen Venstre

Tlf 976 54 805

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**