Røyken Venstre har sagt ja til valgteknisk og budsjettmessig avtale

Avtalen er mellom Røyken Høyre, Røyken Fremskrittsparti, Røyken Kristelig Folkeparti og Røyken Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre og Kristelig Folkeparti har to av de 11 medlemmene i formannskapet.
Venstre har nestleder i Oppvekstutvalget og Kulturutvalget. Venstre er også med i kontrollutvalget og i personalutvalget.
Som i siste periode vil egne og felles gruppemøter være viktige i den politiske prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**