Stemte du Venstre? Bli medlem!

Er du en av de 742 i Søndre Nordstrand som stemte på Venstre i bydelsvalget? Bli medlem av Venstre for få innflytelse på politikken vår, og for å gjøre oss sterkere. Kontingenten er kr. 125,- for ikke-yrkesaktive og kr. 300,- for yrkesaktive.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Du er velkommen som medlem i Søndre Nordstrand Venstre. Venstre er en medlemsorganisasjon, og det er medlemmene som er partiet. Venstre hadde 6000 medlemmer i 2006, ca. 30 av dem i Søndre Nordstrand. Som medlem har du tilgang til hele partiapparatet gjennom tillitsvalgte i styrene og folkevalgte i bydeler, kommuner, fylkeskommuner og på Stortinget.

Du finner sannsynligvis ikke et parti hvor du er enig i alt, men med et sosialliberalt ståsted er du velkommen til å delta i Venstre, til å la din stemme høres, til å få informasjon, og til å påvirke vedtakene som fattes.

Gjennom Venstre Pluss, vårt elektroniske nettverk, kommer du raskt i debatt med partifeller i hele landet.

Her finner du innmeldingsskjema: Bli medlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**