Anne-Ragni A. Arntzen fra Arbeiderpartiet blir ny ordfører i Nannestad!

Nannestad Venstre inngår for perioden 2007-2011 et samarbeid med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i Nannestad. Dette fører til at Anne-Ragni A. Arntzen og Jan Haugerud, begge fra Arbeiderpartiet, blir henholdsvis ny Ordfører og ny Vara-Ordfører i Nannestad Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Nannestad Venstre gjorde det meget bra ved årets valg og med en oppslutning på 8,6 % må vi kunne si oss meget godt førnøyde. Fremgangen var på 3,3 % fra sist lokalvalg, og dette har gitt oss tre kommunestyrerepresentanter, mot tidligere to. Mandatfordeling til kommunestyret blir som
følger:

Fast medlem Petter J. Gulbrandsen
Fast medlem Marit Johansen
Fast medlem Per R. Lien

1. varamedlem John H. Rønning
2. varamedlem Tommy Jensen
3. varamedlem Linnèa Jermstad
4. varamedlem Kjell-Erik Dahl
5. varamedlem Jan Otto Snortheim
6. varamedlem Anna Tone Homble

I etterkant av valget ble det nedsatt et forhandlingsutvalg bestående av Tommy Jensen, Petter Gulbrandsen og Per R. Lien. Tommy Jensen har vært vår forhandlingsleder og Per R. Lien har vært tilstede i de møtene hvor Petter Gulbrandsen har vært forhindret fra å møte.

Forhandlingene resulterte i at Nannestad Venstre valgte å inngå et samarbeid med AP, Krf, SP og SV i Nannestad. Det er i første omgang kommet i stand en avtale om listesamarbeid partiene i mellom.

Vi har gått inn i dette samarbeidet med et ønske om å havne i posisjon og at dette igjen skal kunne gi oss større muligheter til å fremme god Venstre-politikk og å få gjennomslag for de sakene vi gikk til valg på. Nannestad Venstre har i løpet av de 2-3 siste årene sittet i oposisjon og dette har gitt oss mange muligheter til å markere oss, uten at det nødvendigvis har ført til at vi har fått gjennomslag for så veldig mye. Gjennom deltakelse, innflytelse og muligheten til å være tilstede i de foraer hvor avgjørelsene fattes skal vi sammen som gruppe slåss for de sakene vi tror på.

Samarbeidsavtalen fører til at Anne-Ragni A. Arntzen fra AP blir ny ordfører og at Jan Haugerud AP blir ny varaordfører. Nannestad Venstre får en utvalgsplass i Omsorgs- og oppvekstutvalget, en utvalgsplass i Plan- og utviklingsutvalget og en utvalgsplass i Natur- og miljøutvalget, samt en utvalgsplass i Kontrollutvalget. I tillegg blir vi tildelt varaplasser i de ulike utvalgene.

Mandag 8. oktober skal Nannestad Kommunestyre konstituere seg og det er i dette møtet det blir endelig avgjort hvilke personer som skal sitte i de ulike utvalgene.

Per R. Lien
Lokallagsleder i Nannestad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**