Venstre markerer seg bredt

Kommunestyret har i kveld, 8. oktober valgt representanter til hovedutvalgene og formannskapet. Venstre får fast plass i 3 utvalg og 2 første varaer. Alle disse er valgt på fellesliste i det valgtekniske samarbeidet mellom FrP, RV, MDG, Sp, H og V.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Etter et godt valg hvor både Tone Skråning og Roar Günther Andersen ble valgt inn i kommunestyret vil Venstre få god anledning til å markere sine fanesaker denne valgperioden med tre faste plasser i ulike hovedutvalg:

Geir Helge Sandsmark sitter i utvalg for nærings- og miljøpolitikk. Han har alltid vært opptatt av næringspolitikk, og håper at Halden vil få mange gode etableringer i fremtiden. Samtidig er det viktig å ta vare på miljøet. Venstre er et miljøparti, og Geir Helge gleder seg til å få markert dette denne perioden.

Tone Skråning skal representere Venstre i utvalg for undervisning og oppvekst. Hun er opptatt av at alle skal ha muligheter til å gå på skolen, trives og til å gjennomføre den med best mulige resultater. Barn og unges oppvekstvilkår opptar Tone, som tidligere har vært Barnas representant i fylkesutvalget for sosiale saker.

Per Magnus Finnanger Sandsmark er medlem i utvalg for kultur og idrett. Som en av de yngste utvalgsmedlemmene i Halden ønsker han å representere de unges ønsker og behov i utvalget. Samtidig vil Venstre arbeide for utvikling av Kulturkvartalet, biblioteket og kulturskolen. Venstre vil også bidra til å støtte breddeidrett og barne- og ungdomsidrett. Det er en god investering i folkehelse og trivsel i kommunen.

I tillegg har vi to 1. varaplasser.

Mangeårig kommunestyrerepresentant Roar Günther Andersen skal i nok en periode være 1. vara til Formannskapet. Han kommer også denne perioden til å ha anledning til å møte på mange av møtene i kommunens viktigste utvalg. Roar vil da markere Venstre på alle våre saksområder som kommer opp i Formannskapet.

Reidar Fosdahl som til daglig arbeider med HMS-arbeid på Nexans er 1. vara i utvalg for by/miljø og næring. Både byutvikling og planlegging er viktige områder for Venstre. Det er viktig at man legger til rette for næringsvirksomhet samtidig som man i alt planarbeide skal ha miljøaspektet i bakhodet. Det vil Venstre blant annet legge vekt på.

Vi har også to 2. varaplasser.

Eirin Finnanger er 2. vara i utvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Hun er spesialrådgiver i Sykehuset Østfold og arbeider med kvalitet og forskning i sykehuset. Venstre er et parti som vil arbeide for de som trenger det mest og for et godt helsevesen for alle. Når Eirin møter vil hun arbeide med dette som utgangspunkt.

I utvalg for bygg/ plan og teknisk drift som blant annet har ansvar for eiendom og havn er Turid Torgerstuen 2. vara. Venstre arbeider for åpenhet og redelighet i forvaltningen. I dette utvalget er det et spesielt viktig fokusområde for Venstre. Vi vil også arbeide for gode tekniske tjenester til Haldens befolkning.

Venstres gruppeleder Roar Günther Andersen er for øvrig 3. vara i Administrasjonsutvalget og lokallagsleder Geir Helge Sandsmark er 5. vara i utvalg for undervisning og oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**