Kommunestyret vedtok nybygg og vurdering av skolekapasitet

I samsvar med Halden Venstres program vedtok kommunestyret i møte 8. oktober å se helhetlig på bygningsmassen til Haldens skoler. Dette ble gjort sammen ved vedtak om nybygg ved Risum skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Et enstemmig kommunestyre vedtok 8. oktober å anmode hovedutvalg for undervisning og oppvekst om å se helhetlig på bygningsmassen til Haldens skoler. Dette ble gjort sammen ved vedtak om å rive bygningene ved Risum skole for å bygge nye lokaler samt å renovere gymnastikksalene på Risum og på Strupe. Vedtaket ble gjort etter forslag fra samarbeidspartiene AP, SV KrF og Pp. Hovedutvalget ble i samme møte gitt de nødvendige fullmakter for å kunne arbeide videre med saken

Selv om Venstre sitter i opposisjon til de nevnte partiene er vi svært glade for at Venstres valgløfter blir innfridd. Tone Skråning, som representerer Venstre i hovedutvalg for undervisning og oppvekst gleder seg over at denne saken blir tatt opp. Nå kan vi gå videre og arbeide med skolens innhold, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**