Samarbeid om formannskap og komitee plasser

Venstre søker valgteknisk samarbeid med H og RV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Under valgkampen jobbet Venstre for et ikke sosialistisk posisjonsskifte i Bodø Kommune. De som kjenner valgresultatet vet at dette ikke ble tilfellet og den gamle posisjonen har trekt seg litt mer mot sentrum og vil slik alle signaler nå er inkludere AP, SV, SP og Krf. Når valgresultatet ble som det ble hadde Venstre gjerne sett at AP kameratene hadde trukket seg ennå mer mot sentrum, men dette ble avvist og ingen formelle henvendelser gjort fra noen av partene.

For Bodø Venstre er situasjonen etter 26.oktober 2007 frie nye år i opposisjon og en representant i bystyret. Venstre ønsker følgelig, slik alle opposisjonspartier, best mulig uttelling for sine mandat i bystyret. Et tilbud fra Frp ble forkastet av konstituerende styremøte i Bodø Venstre da styret mente dette ikke gav nok uttelling for partiet og partiet hadde frontet et samarbeid med Frp om posisjonsplass, ikke opposisjon slik den reelle politiske posisjonen ble. Fullmakt ble gitt til gruppeleder for å søke andre alternativ. 8/10 tok Bodø Venstre formell kontakt med Bodø Høyre og Rød Valgalianse. Partiene møttes og ble enige om at det var nok enighet til at et valgstrategisk samarbeid om formannskap og komitee plasser er aktuelt å jobbe videre med. Styrene i Bodø Høyre, Bodø Venstre og Rød Valgalianse har gitt klarsignal for de skissene som foreligger. Grovskissen som det jobbes ut fra, nå er det selvfølgelig flere andre komiteer og utvalg som skal besettes, men de viktigste og som det er enighet om er:

Bodø Rådhus

Foto: I.H 2004

Formannskapet; Bodø Høyre, 1.vara Bodø Venstre
Plan, Næring og Miljø komiteen; Bodø Høyre og Bodø Venstre, 1.vara Rød Valgalianse
Planutvalger; Bodø Høyre
Helse og Sosial komiteen; Rød Valgalianse, Bodø Høyre
Oppvekst og kultur komiteen; Rød Valgalianse, Bodø Høyre

Dette er grovskissen, endringer kan komme, og selvfølgelig er ingenting avgjort før det konstituerende bystyret og valgnemda har sagt sitt.

Dette gjør at FRP ikke blir største parti i formannskapet slik det tidligere lå an til.
Parti bystyret formannskap
AP 15 2 (AP har egenlig 3 formannskapsplasser, men har avgitt en)
SV 2 1
SP 2 1
Krf 2 1
FRP 10 2 (mister sin siste plass til det valgtekniske samarbeidet)
Høyre 5 2

Venstre har tro på lokaldemokratiet og for oss handler lokalpolitikk om å finne de beste løsningene for vår kommune og dets borgere. Med dette valgtekniske samarbeidet med H og RV og har vi vært med på å jevne partifordelingen i formannskapet slik at ikke noe parti er større enn andre. Sammen sikrer vi at flere folkevalgte havner i de komiteer og utvalg de brenner for og ønsker å bidra i. Politikere er som alle andre, de har sine områder de brenner litt ekstra for og som kanskje gjorde at de engang satset i politikken. Dette engasjementet er viktig å ta vare på og verdsette, selv om en er partipolitisk forskjellig. Så dette er et valgteknisk samarbeid som både vil gi de involverte parti god uttelling og Bodø kommunes borgere vil få engasjerte folkevalgte i alle komiteer. Rett person på rett plass til rett tid kan gjøre enorm forskjell — framtiden vil vise om det er en av oss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**