Konstituering perioden 2007 – 2011

Ås kommunestyre 2007 – 2011 er konstituert. Det ble valgt ordfører, varaordfører og representanter til formannskap og de tre hovedutvalgene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre fikk til et listesamarbeid med Senterpartiet (SP) og vi sikret oss dermed fast plass i f-skap, Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM). I Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) har Venstre 1. vara.

Sett på bakgrunn av fremgangen ved valget hadde vi håpet på å få plass i alle utvalg. Men vi er etter forholdene fornøyd med resultatet.

Vi har nå følgende plasser:

F-SKAP:
fast: Jorunn Nakken

vara: 2. Kjell Ivar Brynildsen
4. Trine Hvoslef-Eide

HOK:
fast: Kjell Ivar Brynildsen (nestleder)

vara: 2. Eirik Nordhagen
4. Jenny Rognli

HTM:
fast: Ivar M. Sæveraas

vara: 2. Carl Gunnar Fossdal
4. Inger Ekern

HHS:
vara: 1. Margrethe Hall Christensen
3. Siri Kjær

Konstituering perioden 2007 – 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**