Fordeling av verv etter valget

De fleste av partiene har inngått en avtale om fordeling av verv i komiteer og utvalg i kommunestyret etter valget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Line i hagen

Med kun en representant i kommunestyret, var ikke utgangspunktet for store krav det beste. Venstre ønsket primært en plass i natur- og teknikkomiteen/planutvalget, men det var uakseptabelt for herreavdelingen til høyre (TTL/Høyre). Faren for at vi kunne fremme og stå for Venstre-standpunkter var for stor. Når vi ser hva forrige periodes planutvalg, med en sterk TTL-slagside, har gjort for Tvedestrand, synes vi det er synd at vi blir satt utenfor. I planutvalget kunne vi gjort en aktiv jobb for en klimaplan, for bevaring av strandsonen, for biologisk mangfold og ellers bidratt med et miljøsyn på plansaker generelt. Vi blir tilbudt formannskapet, der vår representant Line Mørch får fast plass.
For øvrig vil fordelingen av de ulike partiene se slik ut:

Formannskap:

1. Jan Dukene TTL
2. Per Ola Walle H
3. Hege Bjerkeseth TTL
4. Carl Bertelsen H
5. Aud Angelstad Sp
6. Jørgen Goderstad Sp
7. Line Øvernes Mørch V
8. Morten Foss Ap
9. Marit Johanne Aas SV

Vara representanter til Formannskap:

1. Marit Marcussen TTL
2. Inger Lise Hegland H
3. Bjørg Håland Bjørnstad Sp
4. Geir Løvdal Ap
5. Jan Marcussen TTL
6. Erling Holm H
7. Sissel Bjørge Sp
8. Dag Eide Ap
9. Solveig Røvik Krf
10. Jan W. Nævestad TTL
11. Ole Goderstad H
12. Linn Zwilgmeyer Ap

Planutvalg:

1. Erling Holm H
2. Jan Marcussen TTL
3. Jan Dukene TTL
4. Per Ola Walle H
5. Sissel Bjørge Sp
6. Marit Marcussen TTL
7. Solveig Røvik Krf
8. Reidunn Kaddeberg Ap
9. Dag Eide Ap

Vara representanter til Planutvalg:

1. Åsulv Løvdal TTL
2. Stig Kvastad Sp
3. Tellef Goderstad H
4. Torbjørn Aanesland Ap
5. Kristian Knutsen TTL
6. Søren Robert Sørensen Sp
7. Elin Haugstoga H
8. Håvard Røiseland Ap
9. Lill Torunn Tjelta Krf
10. Tor Granerud V
11. Helge Bjørn Stormo TTL
12. Knut Haavard Kløvfjell SV

Som leder velges: Erling Holm H
Som nestleder velges: Jan Marcussen TTL

Komité for Teknikk og Natur:

1. Dag Eide Ap,
2. Solveig Røvik Krf,
3. Erling Holm H
4. Sissel Bjørge Sp
5. Reidunn Kaddeberg Ap
6. Marit Marcussen TTL
7. Jan Marcussen TTL

Vararepresentanter til Komite for Teknikk og Natur:

1. Åsulv Løvdal TTL
2. Stig Kvastad Sp
3. Tellef Goderstad H
4. Torbjørn Aanesland Ap
5. Kristian Knutsen TTL
6. Søren Robert Sørensen Sp
7. Elin Haugstoga H
8. Håvard Røiseland Ap
9. Lill Torunn Tjelta Krf
10. Tor Granerud V

Som leder velges: Dag Eide Ap
Som nestleder velges: Solveig Røvik KrF

Komité for Livsløp:

1. Bjørg Håland Bjørnstad Sp
2. Jan W. Nævestad TTL
3. Inger Elise Hegland H
4. Ole Goderstad H
5. Linn Zwilgmeyer Ap
6. Håkon Nilsen TTL
7. Sveinung Georg Lien TTL

Vararepresentanter til Komité for Livsløp:

1. Irene Strandene Hansen Ap
2. Birgit Kristin Fidgett TTL
3. Liv Helen Sundsdal H
4. Ellen Hasla Sp
5. Alexander D. Winger Ap
6. Bjarne Sundsdal TTL
7. Andreas Fokkens H
8. Peder Voie Hegland Sp
9. Jarl Abrahamsen Ap
10. Tor Granerud V

Som leder velges: Bjørg Håland Bjørnstad Sp
Som nestleder velges: Jan W. Nævestad TTL

Kontrollutvalg:

1. Torleif Haugland Krf, leder, med personlig vararep. Haldis K. Carlsen KrF
2. Salve Kløvfjell SV med personlig vararep. Svein Hansen Ap
3. Arnfrid Aall H med personlig vararep. Per Tveite Sp

Valg til Fylkeskretsen, Norske Kommuners Sentralforbund

1. Aud Angelstad Sp
2. Solveig Røvik KrF

Valg til representantskap i Agder Energi:

1. Ordfører
2. Varaordfører

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**