Helgeland må samles!

Helgelands 3 regionråd er det største hinder for regional utvikling på Helgeland. De blokkerer innovasjon, omstilling og regionbygging. De vil i fremtiden være et hinder til internasjonal kontakt med verden, kommunikasjons-, nærings-, kunnskapsmessig, kulturelt og i tillegg ha en negativ effekt i forhold til reiseliv. Tre bremseklosser!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Fylkeskommunen har med sine partnerskapsavtaler til en viss grad bidratt med å fyre opp under tvisten mellom indre, ytre og sørhelgelandsregionen.
Store og lillebrorstenking preget av sjalusi ser ut til å overskygge de gode debattene om fellesmål. Tenker vi Helgeland som familie må familiemedlemmene bli glad i hverandres suksess. Bygging av storfamilien Helgeland må være et overordnet mål. Dette er Helgelands eneste sjanse til å bli et kraftsenter og for å bli hørt. Dette er viktig for overhodet å bli tatt alvorlig.

En av mine visjoner som medlem av Fylkestinget og Kommunestyret i Vefsn er å bidra til samling av Helgeland. Jeg vil med dette spille ballen over til Fylkesråd Odd Eriksen og ordførerne på Helgeland.

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**