Norge bør lede an!

Gunnar Kvassheim mener regjeringens satsing på vindkraft til havs er for dårlig. Han mener at det satses alt for lite på utvikling av ny teknologi, og at støttebeløpene til produksjon av fornybar er kraft er for lave sammenlignet med våre naboland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Smøla-ordfører Iver Nordseth vil flytte vindmøllene til havs.

Foto: Ellen Kvalsund

I det siste har pilotprosjekter innen både bølgekraft og tidevannskraft gått til utlandet. Dette mener Gunnar Kvassheim er et klart tegn på at det ikke satses nok på denne type teknologi i Norge. Støtteordningene er minst tre ganger høyere i våre naboland.

Gunnar Kvassheim peker på at det også ligger industrielle muligheter i dette. Norge kan få eksportartikler i havmøller som kan gi gode inntekter.

– Jeg håper vi kan få en begeistret og nyfrelst energiminister til Stortinget i dag, og ikke den forbeholdne og nølende varianten vi har sett representere regjeringen i dette spørsmålet så langt, sier Kvassheim til NRK.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**