Ønsker å bygge ut Asak skole

Tone Skråning (V) krevde sammen med H og FrP at saken om utbygging av Asak skole skulle taes opp som politisk sak i utvalg for undervisning og oppvekst 22. oktober. Det fikk de ikke gjennomslag for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hele 60 foreldre fra Asak skole møtte som tilhørere til møtet, og gikk skuffede fra møtet etter at det ble klart at saken ikke skulle behandles.

Les mer i Halden Arbeiderblad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**