Talte ungdommens sak

– Det er viktig å få et variert tilbud for ungdom i hele Halden kommune. Det sa Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) i sitt første utvalgsmøte som politiker. – Ungdom har ulike forutsetninger og interesser. Derfor er det ikke riktig å låse seg til et sted for en ungdomsklubb, sa 18-åringen i møtet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ungdommelig pust
Det var i saken om evaluering av ungdomsklubben i Folkets Hus at Sandsmark markerte seg med et ungdommelig frisk pus i Halden-politikken. Og den unge Venstre-politikeren kom med sitt første forslag til vedtak blant garvede politikere i utvalg for kultur og idrett (UKI). Et punkt i sitt forslag fikk han gjennomslag for. Det var: “Ungdomsrådet skal dras aktivt inn i planleggingen av ungdomsklubbutviklingen i Halden”.

Det andre forslaget falt mot tre stemmer (MDG, V, FrP). Det lød slik:
“Administrasjonen gis i oppgave å utrede muligheter til å etablere ulike ungdomsklubber og annet tilbud til ungdom utenfor organisert fritidsmiljø med ulikt tilbud, målgruppe og geografisk plassering i samarbeid med Ungdomsrådet. Denne utredningen presenteres i løpet av våren 2008 for utvalg for kultur og idret.

Enstemmig vedtak
Derimot trakk Sandsmark andre punkter i sitt forslag til fordel for et forslag fra utvalgsleder John Østensvig (Ap) samt for å få til et enstemmig forslag i saken om evalueringen av ungdomsklubben. – Vi vil heller ikke binde oss opp mot et sted for klubben, sa Østensvig på vegne av posisjonen bestående av Ap og SV.

Utvalgslederens forslag lød slik:
1. UKI støtter intensjonene i rådmannens forslag (ansettelse av ungdomsarbeider) og kommer eventuelt tilbake til dette i budsjettbehandlingen for 2008.
2. Administrasjonen gis i oppgave å kartlegge konsekvensene ved å flytte ungdomshuset til eventuelle andre hensiktsmessige lokaler.
3. Administrasjonen samarbeider med SLT-koordinator for se mulig organisering av samarbeid mellom ansatte i kultursektoren, utekontakter og ungdomshuset.
4. Administrasjonen legger fram saken til politisk behandling senest 31.12.07.
I tillegg kom forslaget fra Per Magnus Finnanger Sandsmark. Alle punktene ble enstemmig vedtatt.

(hentet fra Halden Arbeiderblad 23.10.2007)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**