En stemme på Nannestad Venstre ……

er en stemme på Nannestad Venstres politikk! Dina K. Johansen fra Nannestad Fremskrittsparti tar derfor feil når hun hevder at det å stemme Venstre er det samme som å gi sin stemme til Fremskrittspartiet!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dina K. Johansen fra Nannestad Fremskrittsparti lurer i sitt innlegg i Romerikes Blad 24. oktober, på hvor de borgerlige partiene ble av, samtidig som hun fremsetter en del hårreisende påstander rettet mot Nannestad Venstre, som vi bare må knytte noen kommentarer til.

En stemme på Nannestad Venstre er en stemme på Nannestad Venstres politikk!

Det er derfor med stor grad av undring undertegnede leser innlegget til Dina K. Johansen (Frp) i onsdagens avis, hvor hun ganske freidig påstår at Nannestad Venstre under hele valgkampen har fortalt velgerne at vi samarbeidet med Fremskrittspartiet og at det å stemme Venstre var det samme som å stemme på Frp. Det topper seg når skribenten også hevder at de eneste borgerlige partiene i Nannestad nå er Høyre og Frp.

Det presiseres med dette at Nannestad Venstre, lenge har vært, og fortsatt er et liberalt og borgerlig parti. Borgerlig politikk kjennetegnes ved at den tar utgangspunkt i det enkelte mennesket og ikke i kollektiver. Vi er derfor enige med Kåre Willoch når han sier han ikke regner Fremskrittspartiet som et borgelig parti i det hele tatt.

Det presiseres videre at Nannestad Venstre aldri har samarbeidet forpliktende med Nannestad Fremskrittsparti, verken før eller etter valget, annet enn i enkeltsaker. Muligheten for å innlede et samarbeid med Frp og Høyre etter valget er noe vi har diskutert innad i lokallaget på lik linje med andre muligheter for samarbeid, men fundamentale uenigheter på en rekke sentrale områder knyttet til bl.a. økonomisk politikk, balansen mellom privat og offentlig sektor, miljø, kultur, og ekstreme holdninger innen innvandrings- og integreringspolitikken, har gjort sitt til at et samarbeid med Frp på det nåværende tidspunkt er helt uaktuelt.

Nannestad Venstre har i løpet av de siste årene sittet i opposisjon og dette har gitt oss mange muligheter til å "bjeffe" og markere oss uten at det nødvendigvis har ført til at vi har fått gjennomslag for så veldig mye av politikken vår. Vi har derfor større tro på at vi gjennom det samarbeidet vi nå er en del av har større muligheter til å fremme god Venstre-politikk og forsøke å få gjennomslag for flest mulig av de sakene vi gikk til valg på gjennom valgprogrammet vårt. Dina K. Johansen prøver nærmest å gi leseren inntrykk av at Nannestad Venstre er en underavdeling av Nannestad Fremskrittsparti gjennom å påstå at det å stemme Nannestad Venstre er det samme som å stemme på Nannestad Fremskrittsparti. Denne påstanden er meget drøy og har overhodet ingen rot i virkeligheten. Nannestad Venstre ønsker derfor å berolige alle våre medlemmer og sympatisører med det at en stemme på Nannestad Venstre, alltid vil være en stemme på Nannestad Venstres politikk!

Per R. Lien
Lokallagsleder i Nannestad Venstre og folkevalgt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**