Saltstraumen for alle

Vi støtter kravet om at lokale og sentrale myndigheter setter en stopper for planene om å bygge hyttebyer i strandsonen ved Saltstraumen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Underskriftsliste
Sendes:
Lokalutvalget i Saltstraumen
Bodø kommune
Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Nordland
Direktoratet for naturforvaltning
Miljøverndepartementet

Støtt underskriftkampanjen. KLIKK HER!

Vi støtter kravet om at lokale og sentrale myndigheter setter en stopper for planene om å bygge hyttebyer i strandsonen ved Saltstraumen. Vi krever at staten bidrar med oppkjøp av aktuelle arealer og at Bodø kommune endrer sitt planverk for å hindre nedbygging i strandsonen.

På begge sider av Saltstraumen og ut Sundstraumen må strandloven håndheves strengt. Her kan ikke stengsler for allmennhetens frie ferdsel godtas. Men nettopp i dette området er det planlagt et stort antall fritidsboliger, ved Knaplundsbukta, i Jektvika og på Tuv.

Saltstraumen er kjent som verdens sterkeste malstraum. Dette særpregete naturfenomenet, med gjennomstrømming av store vannmasser mellom flo og fjære, er grunnlag for et biologisk mangfold som har gitt levebrødet til mennesker gjennom årtusener. Spor av bosetting i de ulike tidsaldrene er fremdeles synlige. Saltstraumen og dagens levende kulturlandskap utgjør et enestående bidrag til verdensarven, som det er et stort lokalt og nasjonalt ansvar å ta vare på og utvikle videre.

Bystyret i Bodø har vedtatt å utrede om Saltstraumen bør inn på Unescos verdensarvliste. Det må klarlegges om en slik status kan bidra til å oppgradere områdets kvaliteter for de fastboende — og gi et løft for en framtidsretta turisme basert på opplevelse av natur og kultur. En eventuell søknad må utformes i nær kontakt med lokalbefolkningen. Samtidig må ulike verneformer for å sikre kvalitetene ved Saltstraumen for etterslekta bli vurdert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**