Hvor er Halden i klimapolitikken?

Etter at kommunestyret i juni vedtok å legge fram en klimaplan, viste det seg at Halden har en slik plan, men at ingen var oppmerksomme på den. Dette er bakgrunnen for Venstres spørsmål i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk (HNMU) 25. oktober. Utvalgslederen svarte at planen skulle på agendaen i Planutvalg for by/miljø og næringspolitkk samme kveld. Venstre håper at SVs utvalgsleder snarlig setter dette temaet på agendaen for HNMU

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Spørsmål i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Kommunens klimaplan

I kommunestyremøte 28.06.07 ble det fattet vedtak om å utarbeide en klimaplan for Halden kommune (PS 041/07). I etterkant ble det påvist at en slik plan allerede var vedtatt i februar 2002. Jeg konstaterer at denne planen har svært mange gode og konkrete tiltak. Det er derfor svært interessant å skaffe seg en oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk samt effekten av disse. Videre bør man se om utviklingen av utslipp fra kjøretøyer, industri, husholdninger, og så bortetter, har utviklet seg slik man antok i 2001.

I dagens situasjon med nasjonale klimamål er det åpenbare behov for aktiv og effektiv iverksetting av lokale klimatiltak. Det er også slik at tidlig igangsetting og prioritering av tiltak gjør det mulig å begrense ubehagelige effekter av tiltakene. Det er også betydelige positive effekter av mange tiltak. Dette gjelder blant annet reduksjon av energiutgifter og et bedre lokalt miljø. Slik kan framtida bli en ren fornøyelse dersom vi handler nå. Dette er bakgrunnen for følgende spørsmål

– Foreligger det noen oversikt over status på iverksetting av tiltakene i gjeldende klimaplan?
– Når kan en slik oversikt forelegges dette utvalget?
– Når er det hensiktsmessig å revidere gjeldende klimaplan?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**