Venstre i miljø/teknisk komité

Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand for perioden 2007-2011 ble konstituert i dag, og Venstre fikk en representant i miljø/teknisk komité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Kari Ovesen Haugland er valgt som Venstres representant i miljø/teknisk komité, med John Bjørnøy som 1. vara og Asle Skredderberget som 2. vara.

Venstre fremmet forslag om at partier som ikke er representert i arbeidsutvalget eller en komité skal ha tale- og forslagsrett med møtegodtgjørelse. Saken ble utsatt til neste møte, slik at bydelsadministrasjonen kan utrede konsekvensene av forslaget. Imidlertid fikk forslaget støtteinnlegg både fra Krf og Ap, og hvis dette blir resultatet også neste gang, er det flertall for forslaget i BU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**