Agenda/ Saksliste til styremøte i Bodø Venstre

Alle styremøtene i venstre er åpne for medlemmer, politiske sympatisører og andre interesserte. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Dialogmøte mandag 13.april 2015
Sted: Nordland Venstre kontoret, Mediegården, Storgata 13/15
Dialogmøte om dagsaktuelle problemstillinger relatert til kommende formannskap- og komitemøter – se sakskartene på Bodø Kommunes hjemmesider.

agenda for styremøte mandag 23.mars 2015 kl. 20:00 — 22.00
Sted: Nordland Venstre kontoret, Mediegården, Storgata 13/15

Til behandling i møtet:
1. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
2. Siden sist. Info og oppsummeringer.
3. Valg 2015
4. Politiske markeringer.
5. Eventuelt.

Det er som tidligere meldt viktig at alle faste representanter møter. vil også ha med så mange varamedlemmer som mulig. Forfall meldes til Ida G. Johnsen.
Møtet er forøvrig åpent for alle medlemmer.

Med vennlig hilsen
Ida Johnsen

Neste styremøte er berammet til 4.mai 2015.

For referater fra tidligere møter – KLIKK HER

Bodø Venstre møtes til politisk debatt mandager før bystyremøtene og før komitemøter – vær med å sett den politiske agenda…våre møter er åpne for alle!

 

Årsmøtet i Bodø Venstre 2014 ble gjennomført 16/1-15

Oversikt over vedtatte politiske uttalelser fra årsmøtene i Bodø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**