Oppsummering årsmøte 2014 i Bodø Venstre

Gjenvalg av leder Eli Skintveit, mye politikk vedtatt og gode politiske diskusjoner preget årsmøtet i Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Venstres nestleder Terje Breivik innledet på årsmøtet

Venstres nestleder Terje Breivik innledet på årsmøtet
Foto: Linn Skoglund Jensen

Bodø Venstre avholdte årsmøte tirsdag 20.1.2015. Nestleder i Venstre og Stortingsrepresentant Terje Breivik var gjest på årsmøtet og hold den politiske innledningen. Terje Breivik trakk fram Venstres nye rolle i norsk politikk med betydelig påvirkningsmuligheter. En posisjon som kommer Nordlandssamfunnet godt til gode noe vi bl.a så i budsjettforhandlingene hvor både Universitetet i Nordland, Saltenpendelen og tilskudd til fylkeskommunen ble betydelig styrket gjennom forhandlingene med Krf, Høyre og Frp i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. Klimaforliket følges bedre opp og målsetningene er nærmere nå enn under det rød-grønne regimet, men det fortsatt et stykke igjen før Stortinget oppfyller visjonene og målsettingene som ligger i klimaforliket. Terje Breivik var også i sin dialog med årsmøtet i Bodø Venstre innom den nasjonale fattigdomssatsningen, endringer i næringslivspolitikken og forbedringer innen utdanningssektoren.

Årsmøtet gjennomførte valg på styret. Eli Skintveit ble gjenvalgt som leder, og har fått med seg på lag to nye nestledere. Ida Johnson ble valgt til politisk nestleder og Tommy Bjørnødegård til organisatorisk nestleder. Terje Cruickshank ble valg til kasserer. Ellers består styret i Bodø Venstre av: Merete Paulsen, Børge Einvik og Turid H. Holm. Unge Venstre har fast plass i styret og oppnevner selv representant. Varamedlemmer til styret er Iramghan Malik, Geir A. Martinussen, Ingrid Bye-Larsen og Åshild Opøyen.

Mye politikk ble drøftet under årsmøtet, både valgprogram for kommende valgperiode 2015-2019 og dagsaktuelle uttalelser vedtatt:
forslagstiller Terje Cruickshank – Grønn Parkering 

forslagstiller Ida Johnsen – Rønvikjordene .

forslagstiller Tommy Bjørnødegård – Reelt innsyn i folkevalgte organer 

forslagstiller Tommy Bjørnødegård – Oppdrett og miljø.

forslagstiller Salten Unge Venstre – Viktig med billig kollektivtransport

Årsmøteprotokoll.

Årsmelding 2014 for Bodø Venstre

Rapport Venstres bystyregruppe 2014

-> innkalling og forhåndsomtale – klikk her.
-> Oversikt over vedtatte politiske uttalelser fra årsmøtene i Bodø Venstre siden 2007
-> For tidligere årsmøter klikk:
Årsmøte 2013
Årsmøte 2012
Årsmøte 2011
Årsmøte 2010
Årsmøte 2009
Årsmøte 2008
Årsmøte 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**