Barnetrygd og sosialhjelp

I kommunestyremøtet 31. oktober tok Audun Vindøy opp om sosialhjelpsmottagere som mottar barnetrygd får kuttet tilsvarende i sosialhjelpen. Spørsmålet til ordføreren kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Barn

Barn
Foto: barunpatro, sxc.hu

Ordfører.

Når foreldre som mottar barnetrygd får beregnet sosialhjelp, er det da slik at barnetrygden regnes inn som en inntekt og at sosialhjelpen helt eller delvis avkortes?
Dersom det er tilfelle, hvordan beregnes det hvor mye sosialhjelpen avkortes?

I Handlingsprogram 2008-2011 s.6 står det at i 2001 levde 520 barn under fattigdomsgrensen, og 827 barn bodde i familier som mottok sosialhjelp. Av de 520 som levde under fattigdomsgrensen, hvor mange av dem bodde i familier som mottok sosialhjelp?
Finnes det noen nyere oversikt over tilsvarende, f.eks for 2005 eller 2006? Hva er her tallene for antall barn under fattigdomsgrensen, antall barn som bor i familier som mottar sosialhjelp og antall barn under fattigdomsgrensen som bor i familier som mottar sosialhjelp?

Dersom sosialhjelpen blir avkortet ved at barnetrygden regnes inn som inntekt, hvor mye vil det koste i økte utgifter til sosialhjelp å fjerne barnetrygden fra grunnlaget for beregning av sosialhjelp?

På bakgrunn av forholdet mellom barnefattigdom og å bo i familie som mottar sosialhjelp, ser ordføreren det som et hensiksmessig virkemiddel i arbeidet mot barnefattigdom å fjerne barnetrygden fra beregningsgrunnlaget for sosialhjelp?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**