En god kandidat!

Rogaland Venstre har gitt Venstres valgkomite beskjed om at Helge Solum Larsen, Stavanger, er fylkeslagets kandidat til sentralstyret i Venstre. Iselin Nybø, Stavanger, ble foreslått som kandidat til landsstyret. Begge har i dag sentrale verv i fylkeslaget, og Solum Larsen er medlem av Venstres landsstyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Frode Kleppe

Rogaland Venstre er kjent med at flere ser Helge Solum Larsen som en mulig kandidat til nestledervervet i Venstres Hovedorganisasjon etter at Olaf Thommesen gav beskjed om at han ikke ønsker gjenvalg. Rogaland Venstre ser dette som en anerkjennelse av det betydelige bidraget Helge Solum Larsen har gitt i arbeidet med å løfte Venstre fram som det ledende sentrumspartiet i Norge. Fylkeslaget støtter derfor helhjertet opp om Helge Solum Larsen som nestlederkandidat.

Gjennom sin mangeårige innsats i Stavanger bystyre, som landsstyremedlem og fylkesleder i Rogaland Venstre er Solum Larsen en svært god kandidat både som nestleder og som medlem i sentralstyret. Ved sitt verv som første vararepresentant til Stortinget har han også erfaringer fra landets nasjonalforsamling. Han har i tillegg gitt viktige bidrag til å utvikle Venstre gjennom sin innsats for å skolere Venstres medlemmer over det ganske land.

Venstre er i den heldige situasjon at det er en rekke svært dyktige kandidater som nå kan ta over vervet som nestleder etter Olaf Thommesen. Rogaland Venstre ser Helge Solum Larsen som en svært god kandidat og er svært glade for at han i sitt svar til Venstres valgkomite har stilt seg til disposisjon for de verv valgkomiteen måtte finne han egnet til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**